Εκτύπωση

Εγγυημένη απασχόληση μέσω Voucher

 

για ανέργους 29 έως 64 ετών

 

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα "Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής" που αφορά 23.000 ανέργους με εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 .

Οι άνεργοι θα λαμβάνουν πιστοποίηση γνώσεων και προσόντων που θα βασίζεται σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων και συμβουλευτικής. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 120 ώρες θεωρίας και 500 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις, καθώς επίσης προβλέπεται εγγυημένη απασχόληση, τουλάχιστον 6 μηνών, για ποσοστό των συμμετεχόντων ανέργων.

Το νέο πρόγραμμα αφορά τουλάχιστον 60 ειδικότητες και οι επιχειρήσεις στις οποίες θα απασχοληθούν οι συμμετέχοντες ανήκουν σε κλάδους με αναπτυξιακή προοπτική (π.χ. Τουρισμός, Περιβάλλον, Εμπόριο, Τεχνολογίες πληροφορικής κλπ).

 

Προκειμένου να συνδέσουμε το επαγγελματικό προφίλ κάθε ανέργου με την κατάλληλη επιχείρηση, παρακαλούμε να αποστείλετε τα στοιχεία σας

ΕΔΩ