«Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας 25 έως 29 ετών». Εκτύπωση
Τετάρτη, 24 Σεπτέμβριος 2014 12:21

Έληξε η προθεσμία για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ των ενδιαφερομένων ανέργων, προκειμένου να συμμετάσχουν στη δράση.

Βρισκόμαστε σε αναμονή των αποτελεσμάτων.

.