«Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας 25 έως 29 ετών». Εκτύπωση
Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2014 15:33

Οι ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ των ενδιαφερομένων ανέργων, προκειμένου να συμμετάσχουν στη δράση είναι από 7 Αυγούστου 2014 μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου 2014.

Η υποβολή μπορεί να γίνει στη σελίδα του Υπουργείου.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται στις κατα τόπους δομές του ΚΕΚ ΓΑΙΑ για να βοηθηθούν στην κατάθεση.

.